Vroem vroem

Voor scholen die omwille van verhoogde veiligheidsmaatregelen niet meer op bezoek kunnen komen in de bib.

Boekenpakketten

De bibliotheek Poperinge-Vleteren startte na de herfstvakantie 2020 met het leveren van boekenpakketten aan basisscholen. Deze service is een antwoord op de verstrenging van corona-maatregelen, waarbij de scholen naar code oranje zijn overgeschakeld. De service kreeg de naam ‘Vroem vroem’.

Scholen die omwille van verhoogde veiligheidsmaatregelen niet meer op bezoek kunnen komen, wil de bibliotheek een alternatief bieden. Een rijk boekenaanbod in de klas ondersteunt de leerkracht bij de lessen en stimuleert leesplezier en leesmotivatie bij de leerlingen.

Elke leerkracht zal via een webformulier op de bibsite haar of zijn wensen apart kunnen doorgeven. De bib zal met vaste levermomenten werken. Op verschillende tijdstippen zal de Vroem vroem-service boekenpakketten leveren in enerzijds het stadscentrum en anderzijds de dorpen in Poperinge en Vleteren.

Ophaalmoment:

30/04/21: Poperinge centrum & dorpen + Vleteren

Volgende levermomenten:

10/05/21: Dorpen & Vleteren
12/05/21: Poperinge centrum

 

Aanvraagformulier
vroemvroem

Boeken leren kiezen (workshop op school)

Aan de hand van een boekentafel met verschillende soorten boeken, leren kinderen soorten boeken kennen en wat een interessant boek voor hen is.
Zowel qua niveau als thema.
Kennismaking met de collectie via Bieblo, onze virtuele boekenkeuzehulp.

  • Voor 1ste & 2de graad basisonderwijs.
  • Duur: 1 lestijd
  • Benodigdheden: grote tafel
  • Reserveren of meer info via bib@poperinge.be

Mediawijsheid (workshop op school)

Een combinatie van methodieken om kennis te maken met sociale media, de mogelijkheden en gevaren.
Kinderen worden alsmaar vroeger geconfronteerd met diverse platformen en begrippen. Meestal ontbreekt een kader of context.
In deze workshop brengen we een schets van de verschillende sociale media, het gedrag van de kinderen en geven we hier en daar wat hulpmiddelen.

  • Voor 2de en 3de graad basisonderwijs
  • Duur: 2 lestijden
  • Benodigdheden: Scherm waarop laptop geprojecteerd kan worden + Wifi.  
  • Reserveren of meer info via bib@poperinge.be