Verantwoord sociale mediagebruik

Mediacoach project in samenwerking met het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut Poperinge.

Beschrijving

Dit project startte met een vraag vanuit de bibliotheek naar de omliggende secundaire scholen of ze willen werken rond sociale-mediagebruik. De school OLVI Poperinge werd de pilootschool voor dit project.

Hierbij werd een peer-to-peer aanpak gehanteerd: de leerlingen van het 5de en 6de jaar Boekhouden-Informatica ontwikkelden een lespakket rond verantwoord sociale-mediagebruik onder begeleiding van de bibliotheek. De educatief medewerker gaf hen advies, voorbeelden en tools om hun pakket vorm te geven. Vervolgens gaven de leerlingen dit lesmateriaal zelf aan hun medeleerlingen van het 3de jaar. Het tweede luik van het project bestond uit een reflectie-oefening door de leerlingen van het 3de jaar over het lesmateriaal. De leerlingen creëerden daarom in kleine groepjes vlogs.

Doelpubliek

Leerlingen 3de jaar secundair en leerlingen 5de en 6de jaar secundair Boekhouden-Informatica.

Methode

Ontwikkeling van een educatief pakket: Verantwoord sociale-mediagebruik ontwikkeld door de leerlingen van het 5de en 6de jaar Boekhouden-Informatica onder begeleiding van de bibliotheekmedewerker

Deel 1: Dit educatief pakket wordt gegeven in klasverband.
De leerlingen van het 5de en 6de jaar geven les aan leerlingen van het 3de jaar. Het doel is de derdes te informeren over online communicatie en interactie op sociale media. Hierbij worden tips en tricks aangereikt om zich online te verweren.

Deel 2: Reflectie door middel van vloggen in de bibliotheek.
Vloggen wordt hierbij gebruikt als methodiek om te ‘reflecteren’ over het thema sociale media en tegelijk wordt er ingezet op het creëren van media door de leerlingen: ‘Wat Als filmpjes’ wordt hierbij gebruikt als insteek.

 

bezoek secundair
Vloggen