Uitlenen met de klas

Wil je samen met de leerlingen boeken en materialen komen ontlenen? Dat kan zeker en de klaskaart is het ideale instrument.

Voor kleuters en lagere schoolkinderen die komen ontlenen in klasverband.

Klaskaart:

Voor klassen die materialen komen ontlenen, werken we met een klaskaart. Dit is een 'lenerskaart' op naam van de klas. Deze kaart staat dus niet op naam van de leerkracht in kwestie.

Hoe:

  • De klaskaart staat op naam van de school en klas. De kaart blijft in de bib. Ook als de leerkracht ziek is of er is een interimleerkracht kan de afspraak gewoon doorgaan.
  • Op de kaart kunnen max.  80 materialen (max. 3 boeken per kind) mee. De boeken kunnen 8 weken in de klas blijven. Er wordt hierop geen te-laat-geld gevraagd.
  • De leerkracht beslist zelf of de boeken in de klas blijven of meekunnen naar huis. Bij het meegeven naar huis, adviseren we wel een systeem van leeskaarten. De school blijft verantwoordelijk voor het terugbrengen van de materialen.
  • De school is wel verantwoordelijk voor een goede zorg voor de boeken. Alle boeken van het lopende schooljaar moeten ten laatste 15 september van het volgende schooljaar opnieuw binnen zijn. Niet teruggebrachte boeken worden gefactureerd aan de school, rekening houdend met de ouderdom van de materialen.
  • Wanneer je met de klas komt, vragen we om indien mogelijk contact op te nemen met een tijdstip waarop je komt. Zo kunnen we zorgen dat er geen ander klasbezoek bezig is.
  • Is het niet mogelijk om tijdens de openingsuren te komen? Neem contact met ons op. Dan spreken we graag een ander moment af.

Te ver?

Ligt de school te ver om met de klas op boeken te komen ontlenen? Dan kunnen we boekenpakketten op de klaskaart klaarleggen, in samenspraak met de leerkracht.

De eerste keer?

Neem met ons contact op om een klaskaart aan te maken via bib@poperinge.be. Dan spreken we verder een moment af zodat we het zoeken, uitlenen en innemen kunnen uitleggen aan de leerlingen.

Zoekcataloog B