Rondleiding kleuter-lager onderwijs

De bib helpt graag om kinderen wegwijs te maken in onze informatiemaatschappij. Leesbevordering en leesplezier blijven heel belangrijk, maar mediawijsheid vormt nu ook een belangrijke pijler.

De rondleidingen voor jongeren zijn ingebed in een groeiprogramma. Naargelang het leerjaar wordt daarbij afgewisseld met het aanbod uit de Jeugdboekenmaand. Telkens is het de bedoeling kinderen doorheen de verschillende graden stapsgewijs telkens meer te leren over boeken, verhalen en de bibwerking.

Contacteer ons telefonisch op 057/33 29 02 of via dit formulier om een rondleiding aan te vragen.

Soorten rondleidingen

Koetjeboe

Help! Boer Billy is KOETJE BOE(K) kwijt

3de kleuter/ duur: 45 minuten

Help boer Billy koetje Boe(k) leest zo graag boekjes, zodat ze altijd te vinden is in de bibliotheek. Om haar te vinden moeten de kleuters samen met de bibliotheekmedewerker 5 opdrachten uitvoeren. Wanneer we de opdrachten opgelost hebben, vinden we koetje Boe(k). Als beloning lezen we voor uit Koetje Boe(k)'s favoriete prentenboek.

De kinderen ontdekken wat je allemaal kan vinden in de bibliotheek. Maar het belangrijkste doel is dat de kleuters de bibliotheek gaan ervaren als een gezellige plek waar ze altijd welkom zijn. We leren ook de verschillende dieren van boer Billy kennen, we leren wat zorgen is, sorteren en nog veel meer. 

BOEKIEWOEKIE, de superheld

1ste leerjaar/ duur: 45 minuten

Welkom bij de BoekieWoekies, de superhelden van onze bibliotheek! Huh? In de bib kunnen kinderen van de eerste graad echte BoekieWoekies worden. Hiervoor moeten ze bewijzen dat ze beschikken over een gezonde dosis lef, doorzettingsvermogen, inzicht... Dit kunnen ze doen door 5 superheldenopdrachten te vervullen. Na elke geslaagde opdracht verdienen ze 'letters'. Deze letters komen op hun hoofdband te staan. Indien ze alle opdrachten doen slagen, staat er 'BoekieWoekie' op. Doorheen de verschillende opdrachten leren de kinderen de bibliotheek beter kennen (ze leren werken met het nieuwe ZIZO-systeem, kunnen eerste leesboekjes terugvinden,...) Het wordt vast en zeker een uitdagend en interessant bezoek!

Piraten

PIRATEN van de bib

3de leerjaar/ duur: 45 minuten

Welkom op het pirateneiland. In kleine groepjes krijgen de leerlingen een landkaart met een traject van icoontjes. Deze icoontjes tonen de plaats van de 8 opdrachten. Na het uitvoeren, krijgen de groepjes een cijfer. Samen vormen de 8 cijfers de code van de piratenschat. Hierin zit een beloning. Door deze schattenzoektocht leren de 'piraten' de bibliotheek op speelse manier kennen. Opzoekingen in de catalogus worden afgewisseld met zoekopdrachten en creatieve invullingen. De focus ligt op het zelfstandig, in kleine groepjes, zoeken en samenwerken.

BIBSTERspel

5de leerjaar/ duur: 60 minuten

Een leuk spel waarmee de klassen onze bib leren kennen. Een bibmedewerker begeleidt het spel dat ongeveer 1 uur duurt. De leerlingen spelen in kleine teams en krijgen opdrachten via de tablet. Het team dat de opdrachten het best uitvoert, wint het spel. De leerlingen graven al wat dieper in de boeken. De vragen zijn uitdagender dan in de lagere graden. We leggen hier de klemtoon op zoeken in de catalogus, werking van de bibliotheek, verbanden leggen en creatieve invulling. Bovendien leren ze verschillende functies van de tablet kennen. 

Al deze rondleidingen kunnen we aanpassen naar het buitengewoon onderwijs.

Voor de overige leerjaren bieden wij volgens ons groeiprogramma het aanbod van de Jeugdboekenmaand aan.