Samenwerking digitaal met OLVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bibliotheek is een dubbele samenwerking gestart met het OLV-Instituut, zowel op het vlak van mediageletterdheid als van de concrete digitale hulp Kuj eki Help’n. Bij het eerste thema stellen leerlingen van de vijfdes en zesdes van de richting Boekhouden-Informatica  (BI) een educatief pakket samen en zetten dit in bij lessen aan derde en vierdejaars van dezelfde school. Bij Kuj eki Help’n assisteren dezelfde laatstejaars met hun expertise om in Poperinge de digitale kloof te helpen dichten.

Het educatief pakket Mediageletterheid is ontwikkeld in de lessen ICT onder begeleiding van leerkracht Femke Cailliau. Bibmedewerker Bart Debruyne, die specifieke mediacoachopleidingen volgde,  gaf hiervoor inspiratie en begeleidt mee het traject. Volgende thema’s komen er in aan bod: sociale media, online nieuwsgebruik,  technostress, …

Concreet gaan zeven leerlingen van het laatste jaar Boekhouden-Informatica en zes leerlingen van het vijfde jaar van dezelfde richting met het pakket aan de slag in lessen die zij zelf geven aan hun iets jongere ‘collega’s’ van het derde en vierde jaar. Dit wordt ook wel de ‘peer-to-peer’-methodiek genoemd (‘Peer’ is Engels en betekent ‘gelijke’)

Voor de bibliotheek is dit een kans om de media-expertise te delen en de brug te maken naar een secundaire school. De peer-to-peer-methodiek is zowel voor de 3de graadsleerlingen die les geven als voor de 2de graads leerlingen leerrijk en een alternatieve en creatieve manier om aan onderwijs te doen.

KUJ EKI HELP’N

Het tweede samenwerkingsproject behelst Kuj eki Help’n, de digitale 1 op 1 hulp, georganiseerd vanuit de werkgroep e-inclusie van Stad Poperinge, die intussen goed is ingeburgerd.

Zeven leerlingen van het 6e BI van het OLVI ondersteunen de werking van dit evenement mee, dit gedurende een tiental keer in het lopende schooljaar.

De leerlingen BI bezitten heel wat digitale expertise en het is een mooi leertraject voor hen om deze expertise mee in te zetten als middel om de digitale kloof te verkleinen.