Boek
Nederlands

Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling

Martha Nussbaum (auteur)
+1
Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling
×
Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling

Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling

Pleidooi voor andere maatstaven dan louter economische om de ontwikkeling van een land te meten: waardigheid, zelfrespect en de mate waarin de bevolking zich kan ontplooien. Nussbaum ontwikkelde een nieuw model, samen met de econoom Amartya Sen. Wat kan elk mens doen en zijn? Welke mogelijkheden zijn er?
Titel
Mogelijkheden scheppen : een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling
Auteur
Martha Nussbaum
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Creating capabilities : the human development approach
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Ambo, 2012
303 p.
ISBN
9789026324055 (paperback)

Besprekingen

De Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum is een productieve schrijfster en een vruchtbaar denkster. Na Grensgebieden van het recht en Oplevingen van het denken verscheen vorig jaar de Nederlandse vertaling van Not for profit (Niet voor de winst), waarin ze een op burgerschap en verbeelding gebaseerde pedagogiek verdedigde als alternatief voor het steeds sterker gecommercialiseerde westerse onderwijslandschap. Onlangs voegde ze er Mogelijkheden scheppen: een nieuwe benadering van de menselijke ontwikkeling aan toe. Gesterkt door de inzichten en argumenten van Griekse en moderne wijsgeren, reikt ze in haar jongste studie een vernieuwende visie op welvaart aan — niet gebaseerd op economische of utilitaristische argumenten, maar op de mate waarin politieke gemeenschappen erin slagen het potentieel van de individuele burgers concreet te realiseren. Eerder dan de vraag naar de omvang van het opgepotte kapitaal, dient volgens de auteur de vraag te worden ges…Lees verder
De auteur, filosofe, was onder meer verbonden aan de universiteiten van Chicago, Harvard en kreeg een groot aantal eredoctoraten. Ze is de auteur van een groot aantal publicaties, waaronder 'Oplevingen van het denken' (2004) over emoties en 'Een waardig bestaan' (2007) over dierenrechten. Zij hoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van een groeiende groep deskundigen die het onzin vinden de ontwikkeling van een land af te meten aan economische maatstaven zoals het bruto-nationaal product, de enige maatstaven waar instellingen als de Wereldbank en het IMF – van zo een cruciaal belang voor ontwikkelingslanden – van uitgaan. De ontwikkeling van een land – of liever zijn bevolking – hangt meer af van de mogelijkheden ('capabilities') die individuen hebben, die beslissend zijn voor de kwaliteit van het menselijk leven. Dit boek gaat hier diep op in, noemt standaarden, geeft voorbeelden. Geen lichte kost, wel heel dicht bij het leven zelf. Niet alleen van belang wegens de inhoud, maar…Lees verder

Over Martha Nussbaum

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Sally Ryan, photographer, www.sallyryanphoto.com

Martha Nussbaum, geboren als Martha Craven, (New York, 6 mei 1947) is een Amerikaans filosoof en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago. Ze is met name geïnteresseerd in klassieke filosofie, politieke filosofie, feminisme en ethiek.

Biografie

Martha Nussbaum is geboren als dochter van de advocaat George Craven uit Philadelphia en Betty Warren. Ze studeerde in 1969 af in theaterwetenschappen en klassieke talen aan de New York-universiteit. Ze ging verder studeren aan de Harvard-universiteit en bewoog zich geleidelijk aan in de richting van de filosofie waarin ze in 1972 afstudeerde. In 1969 trouwde ze met Alan Nussbaum (en scheidde in 1987), kreeg ze een dochter Rachel en bekeerde ze zich tot het jodendom. Tijdens haar studie werd ze gediscrimineerd en vond ze geen ondersteuning voor kinderzorg. In 1975 promoveerde ze bij G. E. L. Owen en begon filosofie en klassieke talen te doceren aan Harva…Lees verder op Wikipedia