Boek
Nederlands

Vragen en antwoorden over dementie : voor mensen met beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving)

Vragen en antwoorden over dementie : voor mensen met beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving)

Het vernemen van de diagnose ‘dementie’ roept bij mensen met beginnende dementie heel wat vragen en twijfels op. Zij krijgen erkenning voor wat zij al vaak vermoedden, namelijk dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar ook hebben zij nood aan correcte en toegankelijke informatie over hun ziekte. Aan die nood wil dit boekje tegemoet komen. In deze uitgave vinden mensen met beginnende dementie bas
Onderwerp
Dementie
Titel
Vragen en antwoorden over dementie : voor mensen met beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving)
Auteur
Hilde Delameillieure
Taal
Nederlands
Editie
2de licht gew. dr.
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2011
28 p. : ill.
ISBN
9789044128284 (paperback)

Besprekingen

Over dementie is de laatste tijd heel veel gepubliceerd, vooral ten behoeve van families en hulpverleners. Dit boekje richt zich specifiek tot mensen met een beginnende dementie. Wanneer mensen de diagnose te horen krijgen dat ze lijden aan dementie, worden ze meestal geconfronteerd met vele vragen en emoties. Hilde Delameillieure gaat ervan uit dat hoe beter deze mensen hun ziekte begrijpen, hoe beter ze ermee kunnen leren leven. Haar stelling is dat een leven met dementie geen leven is zonder hoop. Er is immers nog veel mogelijk. In eenvoudige bewoordingen bespreekt de auteur in dit boekje vragen als: Wat is dementie? Waaraan kan je dementie herkennen? Wat gaat er dan in je om? Is er een behandeling tegen dementie? Hoe moet het nu verder? Hoe kan je zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Waar kan je terecht met je vragen? Daarnaast geeft de auteur ook enkele getuigenissen van mensen met beginnende dementie. Dit boekje is voor hen bestemd, maar kan zeker ook nuttig zijn voor familie e…Lees verder
In dit dunne boekje richt de Vlaamse vormingswerker en familieconsulente Hilde Delameilleure zich tot mensen met een beginnende dementie. Wanneer je te horen krijgt dat je aan dementie lijdt, word je meestal geconfronteerd met vele vragen en emoties. De auteur gaat ervanuit dat een beter begrip van je ziekte ertoe bijdraagt dat je er beter mee leert te leven. Bovendien stelt ze dat een leven met dementie geen leven is zonder hoop. In eenvoudige maar nergens betuttelende bewoordingen beantwoordt de auteur vragen als: wat is dementie? Waaraan kan je dementie herkennen? Wat gaat er dan in je om? Is er een behandeling tegen dementie? Hoe moet het nu verder? Hoe kan je zo lang mogelijk zelfstandig blijven? Dat alles wordt aangevuld met enkele (vooral Vlaamse) adressen en getuigenissen van mensen met beginnende dementie. Hoewel het boekje voor hen bestemd is, kan het zeker ook nuttig zijn voor familieleden of kennissen die meer informatie willen. De tekst is opgesplitst in puntjes en wordt …Lees verder