Boek
Nederlands
Inleiding tot het vaststellen en de geschiedenis van de mensenrechten, wereldwijd en in Nederland.
Titel
Mensenrechten
Auteur
Daan Bronkhorst Eduard Nazarski
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: AUP, © 2018
164 p. : ill.
ISBN
9789462986459 (paperback)

Besprekingen

In de reeks 'Elementaire deeltjes' waarin deskundigen in kort bestek soms gecompliceerde kwesties helder en toegankelijk uitleggen, verscheen een prikkelende inleiding over het brede thema mensenrechten. Twee medewerkers van Amnesty International gaan, veelal aan de hand van aan de praktijk ontleende voorbeelden, in op vele vragen rond de rechten van de mens: wat voor soort mensenrechten zijn er, waar komen ze vandaan, wat is hun betekenis en is die betekenis overal op de wereld hetzelfde? Hoe gaan we om met mensenrechtenschenders (individuen en staten) en waarom zijn mensenrechtenbeschermers zo belangrijk? En hoe is het eigenlijk gesteld met de (naleving van de) mensenrechten in Nederland, bijvoorbeeld van asielzoekers en vluchtelingen? Speciale aandacht is er voor actuele en relevante vragen rond de invloed van technologie op mensenrechten(schendingen): sociale media en privacy, internet en censuur. Mede door literatuurverwijzingen en index een nuttige en handzame inleiding, bedoeld…Lees verder