Boek
Nederlands

Een brief van jou, wel duizend brieven : dichters voor de komende eeuw

Daan Bronkhorst (samensteller)

Een brief van jou, wel duizend brieven : dichters voor de komende eeuw

Bloemlezing van werk van binnen- en buitenlandse dichters uit heden en verleden.
Onderwerp
Mensenrechten
Titel
Een brief van jou, wel duizend brieven : dichters voor de komende eeuw
Samensteller
Daan Bronkhorst
Taal
Nederlands
Uitgever
Breda: De Geus, 2003
320 p.
Aantekening
Omslagondertitel : Dichters voor Amnesty International
ISBN
90-445-0433-9

Besprekingen

Thematische bloemlezingen blijven een vreemd fenomeen. Lezers krijgen er blijkbaar niet genoeg van om een aantal gedichten samen aan te treffen die handelen over een over ander thema. Vanzelfsprekend krijgen liefde, dood en natuur daarbij voorrang, maar ook over tal van andere thema's is ooit wel ergens een kleine bloemlezing samengesteld. De meeste echte poëzieliefhebbers en critici halen echter hun neus op voor zo een louter 'inhoudelijke' benadering van de poëzie, waarbij het gedicht haast wordt gereduceerd tot een verhaaltje, een gebeurtenis, een portret, en waarbij de eigenheid van oeuvres en de stilistische finesse van de afzonderlijke gedichten verloren zou gaan. Nu, in de praktijk valt het heus wel mee met die 'inlijving' van de poëzie voor doeleinden buiten de literatuur. Veel, zoniet alles hangt immers af van het niveau van de selectie en de attitude van de bloemlezer. Deze gelegenheidspublicatie voor Amnesty International verzamelt bv. zeer uiteenlopende verzen rond het the…Lees verder
Vijfde deel in deze intussen al bekende reeks van Amnesty International, met gedichten van bijna 200 dichters uit 70 landen (eerder verschenen 'Als ik vrijkom', 'De dag dat je brief kwam', 'Vrijheid hoe maak je het' en 'Liefde kon maar beter naamloos zijn'). De bloemlezing bestaat uit tien afdelingen, zoals 'Dichters van alle tijden', over 'Mensen en onmenselijkheid', 'Gevangenschap en vrijheid', 'Over leven en niet overleven', 'Vrede en oorlog' tot en met 'Over droom en daad'. In z'n geheel biedt de bundel een overzicht van poëzie met een zeer menselijk karakter door de tijden heen tot die van onze tijd, met enige nadruk op wat jongere dichters. De inhoud is met zoveel dichters zeer verscheiden en moeilijk onder een noemer te brengen, maar in zijn totaliteit is het een vorm van onofficiële, maar daarom niet minder belangrijke geschiedschrijving. Heel veel internationale dichters zijn in de afgelopen decennia met hun werk opgetreden in ons land en zijn daardoor ook bij een breder poëz…Lees verder