Bezoek basis onderwijs

Groeiprogramma voor kleuters en leerlingen lager onderwijs.

Hieronder vindt u de soorten rondleidingen per graad.

Let op! We hebben een splitsing gemaakt tussen het groeiprogramma en de rondleidingen in het kader van de jeugdboekenmaand.

Groeiprogramma? Què?

Dit is het groeiprogramma voor het basisonderwijs voor het 3de kleuter, 1ste leerjaar, 3de leerjaar en 5de leerjaar. De andere leerjaren ontvangen we graag tijdens de jeugdboekenmaand.

Als leerlingen alle stadia van het leerprogramma doorlopen, weten ze wat de bibliotheek is, hoe je materialen kunt uitlenen, kunnen ze werken met de catalogus, kennen ze de soorten boeken en de moeilijkheidsgraden en krijgen ze inzicht in hun eigen voorkeur en smaak.

Per leerjaar hebben we dit thematisch uitgewerkt.

Al deze rondleidingen kunnen we aanpassen naar het buitengewoon onderwijs.

Help! Boer Billy is KOETJE BOE(K) kwijt

3de kleuter/ duur: 45 minuten

 

Koetjeboe

 

Help boer Billy koetje Boe(k) leest zo graag boekjes, zodat ze altijd te vinden is in de bibliotheek. Om haar te vinden moeten de kleuters samen met de bibliotheekmedewerker 5 opdrachten uitvoeren. Wanneer we de opdrachten opgelost hebben, vinden we koetje Boe(k). Als beloning lezen we voor uit Koetje Boe(k)'s favoriete prentenboek.

De kinderen ontdekken wat je allemaal kan vinden in de bibliotheek. Maar het belangrijkste doel is dat de kleuters de bibliotheek gaan ervaren als een gezellige plek waar ze altijd welkom zijn. We leren ook de verschillende dieren van boer Billy kennen, we leren wat zorgen is, sorteren en nog veel meer. 

BOEKIEWOEKIE, de superheld

1ste leerjaar/ duur: 45 minuten

Welkom bij de BoekieWoekies, de superhelden van onze bibliotheek! Huh? In de bib kunnen kinderen van de eerste graad echte BoekieWoekies worden. Hiervoor moeten ze bewijzen dat ze beschikken over een gezonde dosis lef, doorzettingsvermogen, inzicht... Dit kunnen ze doen door een aantal superheldenopdrachten te vervullen. Na elke geslaagde opdracht verdienen ze 'letters'. Deze letters komen op hun hoofdband te staan. Indien ze alle opdrachten doen slagen, staat er 'BoekieWoekie' op. Doorheen de verschillende opdrachten leren de kinderen de bibliotheek en vooral boeken beter kennen (ze leren werken met het nieuwe ZIZO-systeem, kunnen eerste leesboekjes terugvinden,...)

Een uitgangsvraag bij deze rondleiding is: is dit boek iets voor mij? 

Het wordt vast en zeker een uitdagend en interessant bezoek!

superheld

PIRATEN van de bib

3de leerjaar/ duur: 45 minuten

Piraten

Welkom op het pirateneiland. In kleine groepjes krijgen de leerlingen een landkaart met een traject van icoontjes. Deze icoontjes tonen de plaats van de 8 opdrachten. Na het uitvoeren, krijgen de groepjes een cijfer. Samen vormen de 8 cijfers de code van de piratenschat. Hierin zit een beloning.

Door deze schattenzoektocht leren de 'piraten' de bibliotheek op speelse manier kennen. Opzoekingen in de catalogus worden afgewisseld met zoekopdrachten en creatieve invullingen. De focus ligt op het zelfstandig, in kleine groepjes, zoeken en samenwerken.

BIBSTER-spel

5de leerjaar/ duur: 45 minuten

Een leuk spel waarmee de klassen onze bib leren kennen. Een bibmedewerker begeleidt het spel dat ongeveer 45 minuten duurt. De leerlingen spelen in kleine teams en krijgen opdrachten via de tablet. Het team dat de opdrachten het best uitvoert, wint het spel.

De leerlingen graven al wat dieper in de boeken. De vragen zijn uitdagender dan in de lagere graden. We leggen hier de klemtoon op zoeken in de catalogus en in boeken, werking van de bibliotheek, verbanden leggen en creatieve invulling. Bovendien leren ze verschillende functies van de tablet kennen. 

Digitale Week

Meer info of reserveren?

Reservatie